Kĩ năng sống

 Các khóa học kĩ năng sống

1.1 Mục tiêu bồi dưỡng kĩ năng sống: cung cấp cho học viên về những kiến thức của cuộc sống liên quan đến kĩ năng được đào tạo. Giúp cho học viên thực hành, trải nghiệm,  rèn luyện để hình thành kĩ năng sống

1.2. Đối tượng đào tạo: Trẻ vị thành niên. Phụ huynh. Giáo viên

1.3. Nguyên tắc thực hiện: Lấy người học làm trung tâm

Tôn trọng học viên, thỏa mãn tối đa nhu cầu của học viên. Phương pháp nội dung phù hợp và có nội dung hiệu quả nhất với người học, học viên tham gia các hoạt động học tập được trải nghiệm tối đa thông qua nội dung thực hành học tập , giáo viên chỉ là người hướng dẫn thúc đẩy tính tích cực học tập của học viên

1.4. Các gói kĩ năng sống

1.4.1. Bồi dưỡng kĩ năng sống cho vị thành niên

– Kĩ năng khám phá bản thân

– Giáo dục giới tính

– Kĩ năng xây dựng, gìn giữ tình bạn và tình bạn khác giới

– Kĩ năng phòng chống xâm hại

– Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng

– Kĩ năng giải quyết vấn đề

– Kĩ năng xây dựng mục tiêu sống

– Kĩ năng quản lý thời gian hiệu quả

– Kĩ năng giải tỏa stress trong học tập và cuộc sống

– Kĩ năng suy nghĩ tích cực hiệu quả

1.4.2. Kĩ năng giáo dục con cho phụ huynh và đối tượng có nhu cầu

– Kĩ năng lắng nghe con trẻ

– Kĩ năng trò chuyện với con

– Kĩ năng nói “không” trước những đòi hỏi không hợp lý của con

– Kĩ năng xây dựng nội quy trong gia đình

– Kĩ năng hình thành thói quen tốt cho con

– Kĩ năng tạo động lực cho con học tập sinh hoạt có ích

– Kĩ năng giáo dục giới tính cho con

– Kĩ năng động viên, khích lệ con

– Kĩ năng kỉ luật tích cực…

1.5. Các giáo viên có trình độ về tâm lý học, có kinh nghiệm bồi dưỡng kĩ năng sống,

1.6. Địa điểm: tùy thuộc vào người học, có thể thỏa thuận

1.7. Học phí: Phụ thuộc vào địa điểm tổ chức lớp học

Tin Liên Quan