Tuyển dụng

By : 1711 Views07/09/2017
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty TNHH Tư vấn Thanh Xuân cần tuyển: + 02 Chuyên viên tư vấn tâm lý + Yêu cầu: … Đọc thêm » “Tuyển dụng”

Xem thêm

Công ty TNHH Tư vấn Thanh Xuân cần tuyển: + 02 Chuyên viên tư vấn tâm lý + Yêu cầu: – Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Tâm lý, giáo dục, các chuyên ngành xã hội                   – Tuổi từ 25 trở lên, có sức khỏe tốt                  – Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, có khả năng thuyết
Đọc Thêm